افتتاح نخستین کارخانه فلوتاسیون سیار سرب، روی و مس کشور

افتتاح نخستین کارخانه فلوتاسیون سیار سرب، روی و مس کشور

افتتاح نخستین کارخانه فلوتاسیون سیار سرب، روی و مس کشور

به گزارش ماین نیوز، معاون معدني وزير صمت در این مراسم ، راه اندازي این کارخانه را افتخاري بزرگ براي متخصصان کشورمان دانست و گفت : اين کارخانه کمک قابل توجهي در بخش هاي مختلف از جمله کاهش هزينه ها ، افزايش سود آوري و فعال شدن معادن کوچک خواهد داشت.

سرقيني گفت: هم اکنون 500 معدن کوچک در کشور وجود دارد که در مرحله اول يکصد معدن آن قابليت فرآوري مواد معدني را دارد.

مدير عامل این کارخانه گفت: ظرفيت فرآوري مواد معدني در اين کارخانه روزانه صد تن مواد اوليه است که حاصل آن 10 کنسانتره سرب و روي خواهد بود.

سده ای گفت:همه مراحل طراحي ،توليد و نصب اين کارخانه بدست متخصصان کشورمان در استانهاي تهران ،اصفهان ،خراسان رضوي و همدان ساخته شده است .

مدير عامل این کارخانه گفت :براي ساخت اين کارخانه 100 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است.

سده اي افزود: این کارخانه سيار شامل همه مراحل توليد و فرآوري سرب و روي که قابليت نصب و راه اندازي در همه معادن کوچک کشور را داراست.

سده اي افزود: همه تجهيزات اين کارخانه از طريق 13 تريلر به محل معادن منتقل و در مدت يک هفته راه اندازي مي شود.

نخستين کارخانه فلوتاسيون سيار سرب و روي کشور تا دو ماه در معدن سرب و روي منصور آباد مستقر خواهد بود و بعد از آن به يکي از معادن استان کرمان منتقل خواهد شد.

در صورت تمایل به همکاری با ما رزومه خود را برای ما ارسال کنید.