ارائه روشی نو جهت تعیین دنباله روی در فلوتاسیون بدون کلکتور کانی های سولفیدی

ارائه روشی نو جهت تعیین دنباله روی در فلوتاسیون بدون کلکتور کانی های سولفیدی

ارائه روشی نو جهت تعیین دنباله روی در فلوتاسیون بدون کلکتور کانی های سولفیدی

چکیده:

جدایش کانی ها با فلوتاسیون بر پایه تفاوت در سطح آبرانی کانی ها می باشد.اما بعضی ذرات بدون توجه به آب پذیری سطحشان به دنبال آب و مواد جامد، به فاز کف راه میابند.مکانیزم های مختلفی برای دنباله روی ارائه شده است و پارامترهای زیادی بر روی آن موثرند.لذا روش های متفاوتی برای اندازه گیری دنباله روی ارائه شده اند. در این مقاله ضمن ارائه روشی جدید در اندازه گیری سهم دنباله روی در کانی های سولفیدی، تاثیر پارامترهای سرعت همزن، درصد جامد پالپ،مدت زمان کف گیری و غلظت کفساز بر دنباله روی کالکوپریت مس مزرعه بررسی شده است.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

 

منبع: http://jsse.uk.ac.ir

در صورت تمایل به همکاری با ما رزومه خود را برای ما ارسال کنید.